Kasık fıtığı, kasıkta (inguinal bölgede) karın duvarına ait zar yapılarının zayıflığı veya yırtılmasıdır. Karın duvarı fıtıkları içinde en sık görülen fıtıklardır.Kasık fıtıkları tüm fıtıkların yaklaşık % 80-90’ını oluşturmaktadır.kasık fıtığı çoğunlukla erkeklerde görülmektedir. Hemen hemen her 9 erkeğe karşı 1 kadında kasık fıtığı görülmektedir.Kasıkta oluşan bu fıtık bir yumuşak doku şişliği şeklinde kendini gösterir. Şişlik öksürme, ıkınma veya ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda daha belirgin hale gelir. Sabahları genellikle kaybolan şişlik, gün içinde ayaküstü dolaştıkça yeniden ortaya çıkar. Şişlikle beraber ağrı da olabilir ama bu şart değildir. Bazı fıtıklar şişlik ve ağrı olmaksızın tesadüfen tespit edilebilir.

Tıp literatüründe fıtık; karın iç organlanın bir kısmının doğumsal veya sonradan oluşan zayıf noktalardan karın dışına çıkmaları, diye tarif ediliyor. Organların dışarıya çıktığı bu açıklığa fıtık halkası deniliyor. Hastaların çoğu zaman fark edebildikleri bu halka, geniş olabileceği gibi parmak kalınlığından daha dar da olabiliyor. Erkeklerde kadınlara oranla çok daha sık görülen fıtıklar, zamanında tedavi edilmediğinde çok ciddi sorunlara zemin oluşturabiliyor.
Kasık fıtıkları direk kasık fıtıkları, indirek kasık fıtıkları ve femoral fıtıklar olmak üzere3 alt gruba ayrılır. Bu üçü birbirine çok yakın 3 farklı noktadan çıkar ve muayene sırasında kolayca birbirine karıştırılabilir ancak her üçünün de tedavisi aynıdır.

İndirek Kasık Fıtıkları: Doğumsaldır, kasık kanalının sonradan ve kendiliğinden açılması sonucu ortaya çıkar. Kasık fıtıkları içinde en sık görülenidir. Burada fıtığın çıktığı yer anatomik olarak kasık kanalının kendisidir. Bu kanal doğumdan önce testislerin karın içinden torbaya indiği doğal yoldur. Doğumdan sonra buranın kapanması beklenir. Bu kanalın kapanmaması veya kapandıktan sonra yeniden açılması fıtığa neden olur. O nedenle İndirek fıtıklar daha çok çocuklarda ve gençlerde görülür.

Direk Fıtıklar: Adale yırtıklarından dışarı çıkarlar. Sporcularda görülen fıtıklar ve yaşlı hastalarda görülen fıtıklar daha çok direk fıtıklardır. Adale yırtılmasının farklı nedenleri olabilir: aşırı fiziki zorlanma, ani kilo verilmesi, kronik öksürük, ıkınma ve yaşlanmaya bağlı adale zaafiyeti sayılabilir.

Femoral Fıtıklar: Femoral delikten çıkar, en az görülen kasık fıtıklarıdır ve daha çok kadınlarda görülür. Femoral fıtıklar diğerlerinden bir iki cm daha aşağıdan çıkar. Kadınlarda açık yöntemle yapılan fıtık ameliyatlarında fıtığın femoral fıtık olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir.

Kasık Fıtığının Belirtileri ve Tanısı
Kasık fıtığının en önemli belirtisi kasıkta şişliktir. Şişlik genellikle ayakta dururken belirginleşir, uzanınca hafifler veya kaybolur. Bu şikayet belli belirsiz bir kabarıklıktan, yumruk büyüklüğünde bir şişliğe kadar değişik ölçülerde gözlenebilir. Nadiren bağırsakların torbaya indiği çok daha büyük şişliklere de rastlanabilir.Kasık fıtığı, bazı hastalarda sadece kasıkta ağrı veya şişlikle beraber görülen ağrı ile ortaya çıkabilir. Ancak bu ihtimal ağrısız bir şişlik olmasına göre daha nadirdir. Özellikle sıkışıp kalmaya müsait küçük fıtıklarda ağrı daha ön planda olabilir.

Karın duvarı fıtıklarının tanısı için çoğu zaman sadece muayene bulguları yeterlidir. Karın alt kısmındaki pelvik taban fıtıklarında (siyatik, obturator fıtıklar) görüntüleme yöntemleri (bilgisayarlı tomografi) kullanılması gerekir. Fıtık kesesi içindeki organı tanımlamak için ultrasonografi yada bilgisayarlı tomografi istenebilir.

Kasık Fıtığının Tedavisi
Direkt ve endirekt kasık fıtıklarında cerrahi onarım açık yada laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılmaktadır. Laparoskopik kasık fıtığı onarımında TAPP ve TEP olarak iki teknik kullanılmaktadır. TAPP (Transabdominal preperitoneal) yönteminde batın içinden kasık bölgesine müdahale edilmekte ve karın zarının önüne fıtık olan yere mesh yerleştirilmektedir. Genel anestezi gerektirmesi ve karın içine girilmesi nedeniyle daha az tercih edilmektedir. Etrangle (sıkışmış) ve dev kasık fıtıklarında seçilen yöntemdir. TEP (Total ekstraperitoneal) yönteminde karın içine girilmeksizin karın zarı ile cilt arasında oluşturulan bir boşlukta çalışılmaktadır. Fıtık bölgesi direkt olarak görüntülenmekte ve onarılmaktadır. Özellikle çift taraflı ve nüks fıtıklarda tercih edilen bir yöntemdir. Operasyon süreci 20 – 30 dakikadır.

Operasyon Sonrası
Hasta aynı gün yada bir sonraki sabah evine gönderilmekte, 36 – 48 saatte normal yaşamına dönmektedir. Laparoskopik onarımda ameliyat sonrası ağrı son derece azdır.

Erkeklerde Daha  Sık Görülme Nedenleri
Erkeklerde kasıklarda potansiyel zayıflık oluşturan ve içinden sperm kanalı ve yumurtalıklara giden damarların geçtiği bir tünel vardır. Embriyonel dönemde karın içinde oluşan testislerin bebeğin gelişimi ile karın dışına skrotuma (torbaya) izlediği yol nedeni ile karın duvarında oluşan potansiyel zayıf alandır. Bu bölgenin embriyonel dönemde tam kapanmaması yada sonraki dönemde zorlanma sonucu açılması ile fıtık meydana gelir.

buy mens watch show photos of rolex replica watches creole earrings fake tag heuer monaco gulf under designer watches fake breitling warranty card replica tag heuer carrera automatic watches fake replica watches tag heuer connected replica full hunter pocket watch replica santos cartier