Pankreas

Pankreas, karnın en arka bölümüne yerleşmiş, yaklaşık 15 cm uzunluğunda, mide, onikiparmak barsağı ve kalın barsak ile ön yüzü tümüyle kapatılmış bir organdır.

Birçok önemli görevi olmakla birlikte, alınan gıdaların sindiriminde ve kan şekerinin dengede tutulmasında önemli rol oynamaktadır. www.cheapwatches.cc

Pankreas Kanseri

Pankreas kanserleri organın her bölgesinden gelişmekle birlikte en sıklıkla baş bölgesinden gelişmektedir. Yine en sıklıkla salgı yapan hücrelerden köken alırlar ve adeno-kanser olarak adlandırılırlar.

Genelde 65 yaş ve üzeri kişilerde gelişir. Erkeklerde daha sık görülür. replica orologi

Hastalığın Belirtileri:

Sarılık:
- En sık ve en erken ortaya çıkan belirtidir. copy-swiss.me
- Başlangıçta gözlerde ortaya çıkar, daha sonra deride sararma olur, idrar renginin koyulaşarak 'çay renkli idrar' yapma takip eder ve nihayet 'camcı macunu' olarak tanımlan dışkının açık renk alması ile sonuçlanır.
- Sarılığın nedeni, karaciğerde yapılan biluribun maddesinin, pankreas kanseri tarafından safra yolunun tıkanarak onikiparmak barsağına olan atılımın engellenmesidir.

Ağrı:
- Önceleri müphem karın ağrısı olarak tanımlanan hafif bir rahatsızlık hissi şeklindeyken, ileri dönemde sırta vuran karın ağrısı şeklini alır. best-watches.me
- Künt tabiatlıdır.
- Şişkinlik ve hazımsızlık belirtileri ile sıklıkla birliktedir. luxury-watches.me

Kilo kaybı: Şişkinlik, hazımsızlık ve iştah kaybı ile birlikte yetersiz gıda alımı sonucunda hasta kilo verir. replica brietling watch

Diyabet: Aniden ortaya çıkan, genellikle aile öyküsü olmadan gelişen şeker hastalığı hastalığın belirtisi olabilir.

Hastalığın Tanısı:

Hastalık sinsi belirtilerle ortaya çıktığı için tanı zor olabilir. Erken dönemde yakalanan hastalarda genellikle hekime başvuru anında, hekimin bu hastalıktan şüphe etmesi ve buna yönelik araştırmalar yapması önemlidir. rolex fake

Laboratuar tetkikleri:

Serum bilurubinleri, alkalen fosfataz, karaciğer transaminazları ile CEA, Ca 19-9 ve Ca 125 gibi tümör belirteçleri yükselmiştir.
İdrarda bilurubin pozitifliği mevcuttur.

Ultrasonografi:

- Daima ilk başvurulacak inceleme yöntemidir.
- Pankreasta solid yada kistik kitle varlığını, kitlenin boyutu, kitlenin diğer çevre yapılarla olan ilişiksi ve damarsal yapılara olan yakınlığı hakkında bilgi verir.

Tomografi ve MR:

- Tomografi ağız ve damar yolu ile kontrast ilaç verilerek çekildiğinde pankreas tümörleri hakkında çok önemli bilgiler verir. https://www.top-watches.cc/
- Yaklaşık %95 ve üzerinde tanı koydurucu özelliği vardır.
- MR görüntüleme aynı şekilde tümörün ayırıcı tanısında önemlidir.
- Bu iki inceleme gerektiğinde birlikte kullanılarak hastaya verilecek ameliyat kararı için doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlarlar.
- Tümörün evrelendirilmesinin doğru yapılmasını sağlarlar.
- Ameliyatsız Tedavi Yöntemleri:
* Yapılan fizik muayene, laboratuar ve radyolojik incelemelerin sonunda, pankreas tümörünün hangi evrede olduğu, komşu organlarla ilişkisinin ne durumda olduğu ve özellikle komşu damarlara yayılımın olup olmadığı ortaya konur.
* İleri evredeki tümörlerde cerrahi uygulanmaz.
* Bu hastalara uygulanacak kemoterapi ile birlikte, mevcut sarılığının düzeltilmesi, beslenme desteğinin sağlanması, ağrının azaltılması ve diğer yaşam konforunun düzeltilmesi amaçlarıyla bazı girişimler uygulanmaktadır.

Bunlar;

- ERCP yapılarak safra yoluna stent konulması
- PTK yapılarak safranın dışarı akıtılması
- Ağrı için kateter takılarak devamlı analjezinin sağlanması
- Onikiparmak barsağında tıkanıklığa yol açan tümörlerde bu kısma stent takılması